Tỷ lệ cá cược hoạt động như thế nào – Hướng dẫn toàn diện cho người mới bắt đầu

tỷ lệ cá cược
Tỷ lệ cá cược là một khía cạnh quan trọng của thế giới cờ bạc và thường có vẻ khó khăn đối với những người mới tham gia. Tuy nhiên, hiểu cách chúng hoạt động là điều cần thiết đối với bất kỳ ai quan tâm đến cá cược thể thao hoặc đặt cược vào bất kỳ sự kiện nào. Bài viết này nhằm mục đích làm sáng tỏ tỷ lệ cá cược và đưa ra lời giải thích rõ ràng về cách tính toán và sử dụng chúng.

Tỷ lệ cược thể hiện xác suất xảy ra kết quả và lợi nhuận tiềm năng khi đặt cược thành công. Chúng được các nhà cái sử dụng để xác định khả năng xảy ra các kết quả khác nhau trong thể thao và các sự kiện khác, đồng thời chúng làm cơ sở cho việc đặt cược. Hiểu các dạng tỷ lệ cược khác nhau và cách chúng liên quan đến xác suất cũng như các khoản thanh toán tiềm năng là chìa khóa để đặt cược sáng suốt và tối đa hóa số tiền thắng tiềm năng.

Trong thế giới cá cược thể thao, có ba định dạng chính để hiển thị tỷ lệ cược: phân số, thập phân và dòng tiền (còn được gọi là kiểu Mỹ). Mỗi định dạng có phương pháp tính toán khoản thanh toán tiềm năng riêng và một số được sử dụng phổ biến hơn ở các khu vực hoặc thị trường cụ thể. Để trở thành một người đặt cược hiểu biết, điều cần thiết là phải làm quen với các định dạng này và biết cách chuyển đổi giữa chúng khi cần thiết.

Hiểu tỷ lệ cá cược

Tỷ lệ cá cược giúp người đánh bạc hiểu được khả năng xảy ra sự kiện và lợi nhuận tiềm năng khi đặt cược của họ. Khi nói đến các sự kiện thể thao lớn như Super Bowl, việc hiểu cách thức hoạt động của tỷ lệ cược có thể đặc biệt thú vị và mang lại lợi nhuận. Có 3 loại tỷ lệ cá cược chính: Tỷ lệ thập phân, tỷ lệ phân số và tỷ lệ cược kiểu Mỹ. Mỗi định dạng thể hiện tỷ lệ cược theo một cách riêng nhưng cuối cùng đều phục vụ cùng một mục đích.

Tỷ lệ thập phân

Tỷ lệ cược thập phân được sử dụng rộng rãi ở châu Âu và là cách hiểu đơn giản nhất. Chúng đại diện cho tổng số tiền thanh toán, bao gồm cả số tiền đặt cược ban đầu, từ cược thắng.Nhân số tiền đặt cược với tỷ lệ cược thập phân để tính khoản thanh toán. Đặt cược 10 đô la với tỷ lệ cược là 2,50 sẽ dẫn đến khoản thanh toán 25 đô la (10 đô la x 2,5).

Đây là một bảng đơn giản để minh họa tỷ lệ cược thập phân:

Tỷ lệ thập phân Xác suất Khoản thanh toán cá cược $10
1,5 66,7% $15
2.0 50,0% $20
3.0 33,3% $30

Tỷ lệ phân số

Tỷ lệ cược phân số thường được sử dụng ở Anh và Ireland. Chúng cho thấy lợi nhuận tiềm năng so với lần đặt cược ban đầu, không bao gồm số tiền đặt cược ban đầu. Để xác định số tiền thắng tiềm năng, bạn lấy tử số, chia cho mẫu số rồi nhân với số tiền đặt cược. Ví dụ: với cược 10 đô la với tỷ lệ cược là 3/2, bạn sẽ kiếm được 15 đô la (10 đô la nhân 3 chia 2).

Đây là một bảng đơn giản để minh họa tỷ lệ cược phân số:

Tỷ lệ phân số Xác suất Lợi nhuận đặt cược $10
1/1 50,0% $10
2/1 33,3% $20
1/2 66,7% $5

Tỷ lệ cược kiểu Mỹ

Tỷ lệ cược Mỹ, còn được gọi là tỷ lệ cược moneyline, được ưa chuộng ở Hoa Kỳ. Chúng có hai dạng: tỷ lệ cược tích cực và tiêu cực. Tỷ lệ cược dương cho biết lợi nhuận tiềm năng từ khoản đặt cược 100 đô la, trong khi tỷ lệ cược âm hiển thị số tiền cần đặt cược để giành được 100 đô la.

Ví dụ: đặt cược 100 đô la với tỷ lệ cược +200 sẽ mang lại lợi nhuận là 200 đô la. Ngược lại, đặt cược với tỷ lệ -200 sẽ yêu cầu số tiền đặt cược là 200 đô la để giành được 100 đô la.

Đây là một bảng đơn giản để minh họa tỷ lệ cược của Mỹ:

Tỷ lệ cược kiểu Mỹ Xác suất Lợi nhuận đặt cược $100
+100 50,0% 100 USD
+200 33,3% $200
-200 66,7% $50

Hiểu được các định dạng lẻ khác nhau này và cách chúng liên quan đến xác suất cũng như các khoản thanh toán tiềm năng là rất quan trọng để người đặt cược đưa ra quyết định sáng suốt khi đặt cược.

Tỷ lệ cược được tính như thế nào

Tỷ lệ cá cược là một yếu tố quan trọng trong thế giới cá cược thể thao và các hoạt động cá cược khác. Chúng đại diện cho xác suất xảy ra một sự kiện và giúp xác định số tiền thắng cược tiềm năng. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính tỷ lệ cược, lưu ý đến giọng điệu tự tin, hiểu biết, trung lập và rõ ràng khi viết ở ngôi thứ ba.

Thứ nhất, có ba loại tỷ lệ cược cá cược được sử dụng trên toàn thế giới, đó là tỷ lệ cược phân số, tỷ lệ thập phân và tỷ lệ cược kiểu Mỹ. Mặc dù phương pháp tính toán và cách trình bày của chúng khác nhau nhưng chúng đều nhằm mục đích truyền tải cùng một thông tin.

tỷ lệ cược phân sốchủ yếu được sử dụng ở Anh và Ireland. Chúng mô tả lợi nhuận tiềm năng liên quan đến việc đánh cuộc. Như một minh họa, nếu tỷ lệ lẻ là 5/1, điều này cho thấy rằng với mỗi £1 đặt cược, người đặt cược có thể kiếm được £5 tiền thắng.

Công thức dưới đây có thể được sử dụng để tính xác suất thành công ngụ ý từ tỷ lệ cược phân số.

Xác suất Ngụ ý (%) = (Mẫu số / (Tử số + Mẫu số)) × 100

Ví dụ về tỷ lệ cược 5/1:

Xác suất Ngụ ý (%) = (1 / (5 + 1)) × 100 = 16,67%

Tỷ lệ thập phân phổ biến ở Châu Âu, Úc và Canada. Chúng thể hiện số tiền thắng tiềm năng dưới dạng bội số của số tiền đặt cược, bao gồm cả số tiền đặt cược. Ví dụ: tỷ lệ cược thập phân là 6,00 cho cược 1 bảng sẽ mang lại tổng lợi nhuận là 6 bảng, bao gồm cả số tiền đặt cược là 1 bảng.

Tính xác suất ngụ ý cho tỷ lệ cược thập phân bao gồm công thức sau:

Xác suất ngầm định (%) = (1 / Tỷ lệ thập phân) × 100

Đối với ví dụ về tỷ lệ cược 6,00:

Xác suất ngầm định (%) = (1/6) × 100 = 16,67%

tỷ lệ cược Mỹ,còn được gọi là “tỷ lệ cược dòng tiền”, có giá trị dương và âm. Tỷ lệ cược dương của Mỹ cho biết số tiền lãi mà một người sẽ kiếm được khi đặt cược 100 bảng, trong khi tỷ lệ cược âm của Mỹ cho biết số tiền cần đặt cược để kiếm được khoản lãi 100 bảng.

Để tính xác suất ngụ ý cho tỷ lệ cược kiểu Mỹ, hãy sử dụng các công thức sau:

Đối với Tỷ lệ cược Dương, Xác suất Ngụ ý (%) = 100 / (Tỷ lệ cược Dương + 100) x 100

Đối với Tỷ lệ cược Âm, Xác suất Ngụ ý (%) = -Tỷ lệ cược Âm / ((-Tỷ lệ cược Âm + 100)) * 100

Nếu chúng ta chuyển đổi ví dụ của mình sang tỷ lệ cược kiểu Mỹ: +500

Xác suất Ngụ ý (%) = (100 / (500 + 100)) × 100 = 16,67%

Hãy nhớ rằng các nhà cái thường bao gồm tỷ suất lợi nhuận hoặc hoa hồng của họ, được gọi là tỷ lệ vượt trội hoặc mạnh mẽ, trong tỷ lệ cược mà họ đưa ra. Kết quả là, tổng xác suất ngụ ý cho tất cả các kết quả có thể xảy ra thường vượt quá 100%. Tỷ lệ ký quỹ này đảm bảo rằng các nhà cái kiếm được lợi nhuận bất kể kết quả của sự kiện như thế nào.

Tỷ lệ và xác suất

xác suất

Tỷ lệ cược đại diện cho khả năng xảy ra một sự kiện, trong khixác suất liên quan đến khả năng tổng thể xảy ra một kết quả. Trong cá cược, tỷ lệ cược được thể hiện dưới dạng phân số hoặc số thập phân.

Tỷ lệ cược phân số (ví dụ: Tỷ lệ cược 5/1 cho biết tiền lãi có thể nhận được từ cược thắng, không bao gồm tiền đặt cược.Trong ví dụ này, người đặt cược sẽ thắng 5 USD cho mỗi 1 USD họ đặt cược nếu cược thành công. Để tính tỷ lệ phần trăm xác suất sử dụng tỷ lệ cược phân số, công thức là:

Xác suất (%) = (Mẫu số / (Mẫu số + Tử số)) * 100

Với tỷ lệ cược 5/1, xác suất là:

(1 / (1 + 5)) * 100 = 16,67%

Tỷ lệ cược thập phân (ví dụ: 6,00) cũng thể hiện lợi nhuận tiềm năng khi đặt cược thắng, bao gồm cả số tiền đặt cược ban đầu. Trong trường hợp này, đặt cược 1 đô la thành công sẽ trả lại 6 đô la (lợi nhuận 5 đô la và tiền đặt cược 1 đô la). Để tính phần trăm xác suất sử dụng tỷ lệ cược thập phân, công thức là:

Xác suất (%) = (1 / Tỷ lệ thập phân) * 100

Đối với tỷ lệ cược 6,00, xác suất là:

(1/6) * 100 = 16,67%

Cả tỷ lệ cược phân số và tỷ lệ thập phân đều truyền tải cùng một thông tin, nhưng cách trình bày của chúng khác nhau. Một số người đặt cược nhận thấy một định dạng này dễ hiểu hơn định dạng kia, dẫn đến họ thích định dạng này hơn định dạng kia.

Hiểu tỷ lệ cược và xác suất là điều cần thiết khi tham gia cá cược, vì nó giúp người đặt cược đưa ra quyết định sáng suốt về khả năng xảy ra kết quả và lợi nhuận tiềm năng mà họ có thể mong đợi. Hãy nhớ rằng, tỷ lệ cược càng cao thì kết quả càng ít xảy ra – nhưng phần thưởng tiềm năng càng lớn. Ngược lại, tỷ lệ cược thấp hơn cho thấy xác suất cao hơn nhưng lợi nhuận tiềm năng nhỏ hơn.

Tác động của tỷ suất lợi nhuận của nhà cái

Tỷ lệ cá cược đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực cá cược thể thao bằng cách xác định các khoản thanh toán tiềm năng và phản ánh khả năng xảy ra một sự kiện cụ thể. Một khái niệm cơ bản mà những người mới chơi thường lảng tránh là lợi nhuận của nhà cái.

Tỷ lệ ký quỹ của nhà cái, đôi khi được gọi là tỷ lệ vượt quá hoặc “vig”, thể hiện tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà nhà cái nhắm đến để đảm bảo trên một thị trường nhất định. Trong một thế giới hoàn hảo không có biên độ này, tỷ lệ cược sẽ phản ánh xác suất thực sự của mỗi kết quả có thể xảy ra. Tuy nhiên, để đảm bảo họ vẫn có lãi, các nhà cái kết hợp tỷ lệ lợi nhuận này vào tỷ lệ cược của họ.

Khi đưa ra những tỷ lệ cược này, trước tiên các nhà cái sẽ phân biệt xác suất thực tế của một sự kiện xảy ra và sau đó tích hợp tỷ lệ ký quỹ của họ. Lấy một trận đấu bóng đá làm ví dụ: nếu có 33% khả năng xảy ra chiến thắng trên sân nhà, hòa hoặc thắng sân khách (1 trong 3 cơ hội), thì không có biên độ, tỷ lệ cược cho mỗi kết quả sẽ ở mức 3,00 (bắt nguồn từ 100% ÷ 33%). Tuy nhiên, nhà cái có thể thêm tỷ lệ lợi nhuận 5%, tạo ra tỷ lệ cược như thế này:

 • Tỷ lệ thắng trên sân nhà: 2,85
 • Hòa: 2,85
 • Thắng sân khách: 2.85

Tổng xác suất ngụ ý dựa trên các tỷ lệ cược này là 105% (35% + 35% + 35%), nghĩa là nhà cái có tỷ lệ lợi nhuận 5%.

Điều cần thiết là người đặt cược phải hiểu tác động của tỷ suất lợi nhuận của nhà cái vì nó ảnh hưởng đến giá trị cá cược và cuối cùng là kết quả lâu dài của một người. Dưới đây là một số điểm cần cân nhắc khi đánh giá tác động của mức ký quỹ:

 • Tỷ suất lợi nhuận cao hơn làm giảm giá trị tiềm năng của cược. Khi so sánh tỷ lệ cược trên các nền tảng cá cược khác nhau, hãy coi tỷ lệ ký quỹ là một phần của tỷ lệ cược tổng thể. Thông thường, tỷ suất lợi nhuận thấp hơn biểu thị tỷ lệ cược tốt hơn và giá trị lâu dài cho người đặt cược.
 • Phát triển sự hiểu biết về ‘tỷ lệ cược công bằng’. Những người đặt cược phân tích kết quả và xác suất trận đấu cũng như xác định những gì họ tin là tỷ lệ cược chính xác có thể tìm thấy những trường hợp mà tỷ suất lợi nhuận của nhà cái tạo ra giá trị trong một kết quả cụ thể.
 • Tỷ suất lợi nhuận có thể thay đổi tùy theo thị trường cá cược và nhà cái. Làm quen với các phương pháp ký quỹ của nhiều nhà cái khác nhau có thể giúp xác định nền tảng tốt nhất cho các loại cược mà bạn dự định thực hiện.

Bằng cách nhận ra tác động của tỷ suất lợi nhuận của nhà cái đối với tỷ lệ cá cược, người đặt cược có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về việc đặt cược của mình đồng thời nâng cao chiến lược cá cược dài hạn và tiềm năng lợi nhuận của họ.

Cách so sánh tỷ lệ cá cược

Khi so sánh tỷ lệ cá cược, điều cần thiết là phải hiểu các dạng thức khác nhau mà chúng được trình bày. Ba loại chính là tỷ lệ cược thập phân, phân số và tỷ lệ cược kiểu Mỹ. Dưới đây là một bản tóm tắt nhanh chóng của mỗi:

 • Tỷ lệ cược thập phân: Được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu và Úc, tỷ lệ cược thập phân hiển thị tổng tiền lãi khi đặt cược thành công, bao gồm cả số tiền đặt cược ban đầu.
 • tỷ lệ cược phân số: Phổ biến ở Vương quốc Anh, tỷ lệ cược phân số hiển thị lợi nhuận tiềm năng, không bao gồm số tiền đặt cược ban đầu.
 • tỷ lệ cá cược Mỹ: Thường được gọi là tỷ lệ cược moneyline, hình thức này được ưa chuộng ở Hoa Kỳ. Họ nhấn mạnh số tiền mà người đặt cược sẽ phải đặt cược để kiếm được 100 đô la lợi nhuận hoặc số tiền thắng tiềm năng từ khoản đặt cược 100 đô la.

Khi đã quen với các định dạng này, hãy sử dụng phương pháp sau để so sánh tỷ lệ cá cược:

 1. Tính xác suất ngụ ý: Điều này giúp xác định khả năng xảy ra một kết quả cụ thể theo nhà cái. Để làm điều này, hãy chuyển đổi tỷ lệ cược thành tỷ lệ phần trăm bằng các công thức sau:
  • Đối với tỷ lệ cược thập phân: Xác suất ngụ ý = 1 / tỷ lệ cược thập phân
  • Đối với tỷ lệ cược phân số: Xác suất ngầm định = mẫu số / (mẫu số + tử số)
  • Đối với tỷ lệ cược Mỹ: (Đối với tỷ lệ cược dương) Xác suất ngụ ý = 100 / (Tỷ lệ cược Mỹ + 100), (Đối với tỷ lệ cược âm) Xác suất ngụ ý = |Tỷ lệ cược Mỹ| / (|Tỷ lệ cược kiểu Mỹ| + 100)
 2. So sánh tỷ lệ cược từ nhiều nhà cái: Việc làm này cho phép người đặt cược xác định giá trị tốt nhất có thể cho khoản cược của họ. Luôn tìm kiếm tỷ lệ cược cao nhất vì chúng mang lại lợi nhuận tiềm năng đáng kể nhất khi đặt cược.
 3. Tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá:Cá cược chênh lệch giá bao gồm việc đặt cược với các nhà cái khác nhau về tất cả các kết quả có thể xảy ra, điều này sẽ đảm bảo lợi nhuận cho dù kết quả thế nào. Điều này xảy ra khi tổng xác suất ngụ ý từ các nhà cái khác nhau nhỏ hơn 100%.
 4. Yếu tố trong các biến khác: Mặc dù so sánh tỷ lệ cược là rất quan trọng nhưng người đặt cược cũng nên xem xét các yếu tố khác như chấn thương, phong độ và thời tiết khi đưa ra quyết định. Một phân tích toàn diện sẽ dẫn đến những quyết định sáng suốt.

Bằng cách làm theo các bước này, người đặt cược có thể so sánh tỷ lệ cá cược một cách hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của họ. Hãy nhớ luôn so sánh tỷ lệ cược từ các nhà cái đáng tin cậy và uy tín để đảm bảo so sánh chính xác và công bằng.

Chiến lược sử dụng tỷ lệ cá cược

Tỷ lệ cá cược có thể được sử dụng một cách chiến lược để hướng dẫn việc ra quyết định trong thế giới cá cược thể thao. Điều này đảm bảo rằng người đặt cược sẽ tăng lợi nhuận tiềm năng và giảm thiểu rủi ro. Điều cần thiết là phải hiểu các loại tỷ lệ cược khác nhau như tỷ lệ cược phân số, tỷ lệ thập phân và tỷ lệ cược dòng tiền cũng như khái niệm về xác suất ngụ ý.

Một chiến lược quan trọng làdòng mua sắm. Mua sắm trực tuyến liên quan đến việc so sánh tỷ lệ cược trên nhiều trang cá cược thể thao để tìm ra giá trị tốt nhất. Vì tỷ lệ cược có thể khác nhau đáng kể giữa các nhà cái thể thao nên người đặt cược có thể tận dụng sự khác biệt để tối đa hóa lợi nhuận cho tiền cược của mình. Việc áp dụng một cách tiếp cận có kỷ luật và so sánh tỷ lệ cược một cách nhất quán sẽ không chỉ giúp người đặt cược xác định giá trị cược mà còn phát triển sự hiểu biết tốt hơn về diễn biến thị trường.

Phòng ngừa rủi ro là một cách tiếp cận mang tính chiến thuật trong cá cược, được sử dụng để giảm thiểu những tổn thất có thể xảy ra. Bằng cách đặt cược vào các kết quả tương phản của một sự kiện, người đặt cược có thể tránh được những kết quả không lường trước được. Ví dụ: nếu một cá nhân đã đặt cược vào Đội A để giành chiến thắng nhưng nhận thấy thành tích của họ giảm sút, họ có thể phòng ngừa việc đặt cược của mình bằng cách ủng hộ Đội B, do đó giảm nguy cơ thua lỗ đáng kể. Tuy nhiên, phòng ngừa rủi ro nên được sử dụng một cách tiết kiệm vì nó có thể dẫn đến lợi nhuận tổng thể thấp hơn.

Hơn nữa, sự hiểu biếtxu hướng thị trường cá cược có thể có giá trị. Những người đặt cược thông thường thường có xu hướng làm theo ý kiến ​​công chúng và ủng hộ những lựa chọn được yêu thích, điều này có thể dẫn đến tỷ lệ cược nghiêng về những lựa chọn ít phổ biến hơn. Bằng cách phân tích tỷ lệ cược và diễn biến thị trường, người đặt cược có thể hành động trái ngược và xác định giá trị đặt cược cho những người thua cuộc hoặc những lựa chọn ít phổ biến hơn, có khả năng mang lại lợi tức đầu tư tốt hơn.

Cuối cùng, khái niệm giá trị kỳ vọng (EV) là yếu tố then chốt để đưa ra quyết định cá cược sáng suốt. Về cơ bản, EV phản ánh lãi hoặc lỗ thông thường mà người đặt cược có thể dự đoán từ một lần đặt cược nhất định trong một khoảng thời gian dài. Bằng cách đặt tỷ lệ cược ngụ ý của một sự kiện cạnh tỷ lệ cược được cảm nhận của người đặt cược, người ta có thể phân biệt liệu cược có giá trị dương hay âm. Sẽ là khôn ngoan nếu ưu tiên đặt cược với EV dương vì chúng có xu hướng mang lại nhiều lợi nhuận hơn về lâu dài.

Việc sử dụng các chiến lược này có thể cải thiện đáng kể sự thành công trong cá cược. Người đặt cược phải nhớ rằng mặc dù kiến ​​thức về tỷ lệ cược và động lực thị trường rất hữu ích nhưng sự kết hợp giữa phân tích thống kê, phán đoán sáng suốt và hành vi cá cược có kỷ luật là chìa khóa để đạt được lợi nhuận ổn định trong cá cược thể thao.

Những quan niệm sai lầm phổ biến về tỷ lệ cá cược

Có một số quan niệm sai lầm phổ biến về tỷ lệ cá cược khiến mọi người bối rối khi bắt đầu đặt cược. Hiểu được những quan niệm sai lầm này sẽ giúp người đặt cược đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Sự thiên vị quyết định tỷ lệ cược: Một quan niệm sai lầm phổ biến là tỷ lệ cá cược bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đội hoặc cá nhân nào được công chúng yêu thích hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ cược chủ yếu dựa trên xác suất và phân tích thống kê về kết quả có thể xảy ra của một sự kiện. Các nhà cái sẽ điều chỉnh tỷ lệ cược để cân bằng số tiền đặt cược của mỗi bên, nhưng nó luôn bị thúc đẩy bởi cơ hội thành công được nhận thức hơn là quan điểm phổ biến.

Tỷ lệ cược không phản ánh chính xác khả năng thực sự của một sự kiện: Mặc dù tỷ lệ cược cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng xảy ra dự đoán của một sự kiện nhưng chúng không phản ánh chính xác xác suất thực sự của nó. Châu Âu Các nhà cái tích hợp tỷ suất lợi nhuận, được gọi là tỷ lệ vượt quá, trong tỷ lệ cược mà họ đề xuất. Chiến lược này đảm bảo họ thu được doanh thu, bất kể kết quả của sự kiện như thế nào. Do đó, tỷ lệ cược được trình bày không hoàn toàn phù hợp với cơ hội thống kê thực sự mà là một giá trị được điều chỉnh để đảm bảo lợi nhuận cho nhà cái.

Tỷ lệ cược thấp không chắc chắn mang lại lợi nhuận: Mặc dù đặt cược với tỷ lệ cược thấp có vẻ như mang lại triển vọng chiến thắng đáng kể hơn nhưng nó không đồng nghĩa với lợi nhuận chắc chắn. Bản chất không thể đoán trước của các sự kiện thể thao có nghĩa là luôn có những điều không chắc chắn. Cá cược luôn đi kèm với những rủi ro cố hữu và người đặt cược nên cân nhắc cẩn thận lợi ích tiềm năng so với rủi ro mà mỗi lần đặt cược thể hiện.

Nắm bắt được những quan niệm sai lầm phổ biến này có thể giúp người đặt cược đưa ra quyết định sáng suốt hơn khi đặt cược, nâng cao khả năng thành công của họ.

Gói (lại

Tỷ lệ cá cược là một khía cạnh quan trọng của thế giới cờ bạc, phản ánh khả năng xảy ra các kết quả cụ thể trong các sự kiện thể thao hoặc các cuộc thi khác. Hiểu tỷ lệ cá cược cho phép người đặt cược đưa ra quyết định sáng suốt, tăng tiềm năng lợi nhuận và thành công chung.

Có ba loại tỷ lệ cược cá cược chính được sử dụng trên toàn cầu, đó là tỷ lệ cược phân số, tỷ lệ thập phân và tỷ lệ cược dòng tiền (Mỹ). Mỗi định dạng khác nhau về cách trình bày, nhưng cuối cùng, tất cả chúng đều phục vụ cùng một mục đích—cho biết khoản thanh toán tiềm năng và xác suất xảy ra kết quả.

tỷ lệ cược phân số chủ yếu được sử dụng ở Anh và Ireland. Tỷ lệ cược này thể hiện lợi nhuận ròng (theo phân số) mà người đặt cược sẽ nhận được cho mỗi đơn vị tiền cược. Đặt cược 10 bảng với tỷ lệ cược 5/1 mang lại lợi nhuận là 50 bảng, tổng tiền lãi là 60 bảng.

Tỷ lệ cược thập phân phổ biến ở Châu Âu, Canada và Úc. Đây là cách hiểu đơn giản nhất vì số được hiển thị thể hiện tổng số tiền thanh toán dựa trên một đơn vị tiền cược. Với tỷ lệ cược là 2,5, cược 10 đô la có thể có lợi nhuận tiềm năng là 25 đô la (15 đô la lợi nhuận cộng với 10 đô la tiền cược ban đầu).

Tỷ lệ cược Moneyline, thường được gọi là tỷ lệ cược kiểu Mỹ, chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ. Chúng có dạng tích cực hoặc tiêu cực. Số dương cho biết lợi nhuận tiềm năng khi đặt cược 100 đô la, trong khi số âm biểu thị số tiền người ta phải đặt cược để kiếm được tiền lãi 100 đô la.

Điều quan trọng là người đặt cược phải hiểu từng hệ thống tỷ lệ cược này và tận dụng các công cụ chuyển đổi trực tuyến khi cần thiết. Thông thạo các định dạng này cho phép người đặt cược đánh giá các nền tảng cá cược khác nhau một cách hiệu quả và xác định tỷ lệ cược có lợi nhất cho việc đặt cược của họ.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng tỷ lệ cược cuối cùng đóng vai trò là một hướng dẫn. Mặc dù chúng có thể cung cấp thông tin chi tiết hữu ích nhưng chúng có thể thay đổi do nhiều yếu tố, chẳng hạn như hoạt động cá cược, phong độ đội và chấn thương. Vì vậy, điều cần thiết là người đặt cược cũng phải tiến hành nghiên cứu và phân tích để tối đa hóa cơ hội thành công.